Dvadeset i drugo stoljeće

The twenty-second century

Pametna naša djeca

Već su spasila

Zemlju od ljudi

Mrtve od živih

Vjeru od religija

Vratila okus hrani

Odvojila pravdu

Od istine

A istinu od točnosti

Također, a što je

Jednako važno,

Odvojila su zauvijek

Ljubav od obaveze

I užitak u njoj

Od razmnožavanja

Svaku djevojčicu na romobilu

Svakog dječaka i njegova psa

Stavila su ispred države i nacije

Našla su

– To i nije bio problem –

Način

Da svi imaju krov

Nad glavom

Da svi jedu

Voće i povrće

I imaju pravo na

Dobre bolnice

Najbolje što

Možemo

Napraviti za sebe

Kažu ta djeca

Koja se, evo, upravo rađaju

Jest zbrinuti

Pogotovo lijene

Posebno glupe

Osobito slabe

A ponajviše nesposobne

Čemu inače naš talent

I znanje

Naša strast za radom

Snaga i vještina

Mudra naša djeca

Kao da i nisu naša

Otvorila su granice

I ponovo je došlo

Šašavo vrijeme

Otključanih vrata

Osigurala su svima

Sate za knjige

I večeri za kino

Nešto novca za

Putovanja

Prekrojila su sve

Imperative u

Ne osuđuj

I ne budi kreten

Učinila su to

Bez diktature

(Ako se uzme

U obzir

Da obrazovanje

Nije diktatura)

Njihovi zatvori

Nalik su na škole

A što ne može znanost

Može poezija

Kakvi su procesi

Doveli do toga

I je li palo

Više krvi nego

Što svakodnevno pada

Da bi svijet konačno

Postao normalno mjesto

Da bi život konačno postao

Vrijedan življenja

– Nećemo saznati

Jer nećemo vidjeti

Dvadeset i drugo stoljeće

Mi još stignemo samo

Učiti od te djece

Koja se nisu ni rodila

Stignemo posaditi

Limun na trgu

I gledati kako raste

Bez obzira na posljedice

Reći strancu da je

Dobrodošao

Zaboraviti neprijatelje

I ostarjeti

Među prijateljima

Mi još stignemo

Pročitati stotinjak knjiga

Pedeset puta zapjevati

I iako izgleda beznadno

Glasati

Uvijek za ljevičare

Mi se još možda stignemo

I sresti

I poljubiti pred svijetom

Što misliš

Ako sve ovo napravimo

Hoće li brže doći to

Dvadeset i drugo stoljeće

Those clever kids of ours

Already saved

The Earth from people

Dead from the living

Faith from religions

They reintroduced flavor into foods

Separated justice

From truth

And truth from exactness

In addition, and

Just as important,

They separated, for all eternity,

Love from duty

And joy of love from

Reproduction

Every girl on a scooter

Every boy and his dog

Were prioritized over the state and nation

Also, they found

– Which wasn’t a problem –

A way for everyone

To have a roof

Over their heads

To eat

Fruits and vegetables

And have a right to

Quality healthcare

The best that

We can

Do for ourselves

Those children are saying

Children that are just being born

Is to make sure that

Especially the lazy ones

Specifically the stupid

Particularly the weak

And above all the incompetent are provided for

Otherwise what’s the point of all of our talent

And knowledge

And our passion for achievement

And our strength and skill

Those sage kids of ours

As if they’re not ours at all

Opened up all borders

And the crazy age of

Unlocked doors

Was upon us again

Ensuring

Plenty of time for reading

Free evenings for movie-going

And modest travel funds

For everyone

They converted all the

Imperative mode statements into just two:

Do not judge and

Don’t be an asshole

They did all that

Without dictatorship

(Assuming

Of course

That good education

Is not dictatorial)

Their prisons

Resemble schools

And what can’t be achieved through science

Is left to poetry

What processes

Precipitated all those changes

And did it take

More blood than

Usual

For the world to finally become

Normal

For life to finally become

Worth living

–We shall never find out

For we shall never see

The twenty-second century

All we have time for is

Learn from those children

Who aren’t even born yet

Find time to plant

A lemon tree in a square

And watch it grow

No matter the consequences

Tell strangers that they’re

Welcome

Lose track of our enemies

And grow old

Among friends

We do still find time to

Read a hundred or so books

Burst into a song about fifty times

And although it seems hopeless

Vote

Always for the left

We might still even find time to

Meet

And kiss in front of everyone

What do you think

If we did all that

Would the twenty-second century

Come any sooner

Olja Savičević Ivančević

Preveo na engleski: Vojislav Pejović