10. rujana, 2020

Izvor:

Francusko izdanje romana “Adio kauboju”